Om våra filter

Vad ska vi ha för filter?

Vi hjälper dig hålla reda på vilket filter som är standard för just ert fabrikat och modell. Vill man går det även att uppgradera till en annan filterklass. Kontaktat oss så ändrar vi ditt filter abonnemang enligt ditt val.

Grovfilter G2-G4

Filterklass benämning G2-G4 tar grövre partiklar och har även som uppgift att skydda och öka livslängden på installerade finfilter. Monteras på både in och utsugssidan.   dina som tar större partiklar 

Finfilter “Pollenfilter” F5-F9:

Filterklass F5 – F6 sitter oftast på frånluften som går ut från huset. 

Filterklass F7-F9 kallas ibland pollenfilter och stoppar farliga partiklar och sitter på tilluften som går in i huset.

X